MfN-registermediator

 

MfN Registermediator PNG 72dpi

Iedereen mag zich in Nederland mediator noemen: het is géén beschermde titel, zoals dokter, advocaat of fysiotherapeut.

Toch wil dat niet zeggen dat iedereen die zich mediator noemt, ook een goed en betrouwbaar mediationtraject kan garanderen.

Als u een serieus conflict heeft en, na lang aarzelen, uiteindelijk besluit om een onafhankelijke en onpartijdige hulp in te schakelen, dan wilt u toch ook het liefst dat dit traject volgens de regels der kunst verloopt? Dat de persoon die u 'inhuurt' voldoet aan de landelijk gestelde kwaliteitsnormen en die ook toepast in de praktijk?
Ook wilt u dan toch kunnen terugvallen op een landelijk georganiseerd klachtenreglement?

De titel MfN-registermediator is wel een beschermde titel: alleen mediators die voldoen aan de hoge eisen van het MfN (voorheen NMi) staan ingeschreven in dit register en mogen deze titel voeren.
Een MfN-registermediator heeft zich te houden aan vastgestelde gedragsregels en neemt deel aan de klacht- en tuchtregeling van het MfN. Ook moet een MfN-registermediator zich permanent laten scholen om in dit register te blijven staan. 

Op deze manier worden belangrijke punten als onafhankelijkheid, onpartijdigheid en neutraliteit gewaarborgd. Ook worden er concrete afspraken over de vertrouwelijkheid en de geheimhouding contractueel vastgelegd tussen de partijen en de mediator.Voor u de garantie dat een mediationtraject binnen een veilige en vertrouwde setting plaatsvindt!

De MfN-registermediator:

garantie voor kwaliteit

Zoekt u een geschikte mediator voor uw situatie? Check hier of deze mediator wel is ingeschreven in het kwaliteitsregister van de MfN. Ook herkent u de MfN-registermediator aan het vermelden van deze titel, of het voeren van het bovenstaande logo van de MfN.

Let op: er zijn ook mediators die zich registermediator noemen, zónder de vermelding van de MfN erbij! Deze mediators zijn niet aangesloten bij de MfN, maar voeren een eigen register, waar men zich voor een bepaald bedrag kan inschrijven.

Meer informatie over:

Mediation Sneek
Stortemelk 11
8602 CT  Sneek
06 - 19057276
 

MfN Registermediator PNG 72dpi

 

logo rvr

Hightrust